Utorak 14. januar 2014.
Piše: REDAKCIJA BETONA

PAŽLJIVO POSMATRANJE

 

 

Hop.La! @ Rex Beograd
Petak, 17. januar 2014. u 20h

 

Autorski projekat „Pažljivo posmatranje“ problematizuje poziciju vaninstitucionalnih aktera kulture u Beogradu, u odnosu na državu i njene organe upravljanja. Ispituje pojam nezavisnosti u kontekstu različitih oblika državne kontrole, koje je moguće sagledati kroz analizu ugovora i konkursnih procedura, uz osvrt na implicitne vidove (auto)cenzure i korupcije u savremenoj umetničkoj praksi.

 

U početnom istraživanju, pošlo se od nekoliko pitanja:

Kako su formulisani pravni dokumenti koje  potpisuju nezavisni umetnici/e i radnici/e u kulturi? Šta u njima zapravo piše? Šta regulišu? Koga od čega čuvaju?  Kako oni koji sastavljaju ugovore gledaju na rad savremenih umetnika/ca, na njihove ideje, zahteve i potrebe? Šta očekuju od njihovog prisustva i delovanja? Pristaju li umetnici na takva očekivanja? Zašto?

 

Predmet „Pažljivog posmatranja“ je jedan ugovor – potpisan sa beogradskim Sekretarijatom za kulturu povodom projekta „Pažljivo posmatranje“.

 

U ishodu ugovora je odnos, kupoprodajni više no partnerski.

 

Kao i svaki drugi, i ovaj odnos može biti promenjen. Možda i treba da bude promenjen tako da više odgovara zahtevima umetničkog delovanja. U petak 17. januara 2014, svi koji posete Rex  biće pozvani da o tome odluče. Ili, pak, da svoju odluku delegiraju drugima – svako prema svom nahođenju i ukusu

.

Projekat „Pažljivo posmatranje“ pokrenut je u avgustu 2013. u okviru bloga http://pazljivoposmatranje.wordpress.com kada su beogradski nezavisni umetnici/e i radnici/e u kulturi pozvani da ispitaju probleme koji se javljaju u odnosu sa gradskim ocima. Pored diskusija na blogu, „Pažljivo posmatranje“ obuhvata istraživanje, javne konsultacije i pozorišni pretres koji se realizuje uz učešće publike, a fokusiran je na preispitivanje individualne odgovornosti  pri formulisanju odluka  nužnih za delovanje u javnoj sferi.

 

Autorka: Irena Ristić

 

Učestvuju: Jelena Ilić (izvođenje), Zoran Maravić (softver), Ah Ahilej (muzika), Mihaela Drakulović (dizajn), Marijana Cvetković, Dalija Aćin i Anđelka Nikolić (stručna podrška)

 

Produkcija: Hop.La! u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.