Četvrtak 06. mart 2014.
Piše: Redakcija Betona

NOVO ČITANJE MARKSA

 

 

 

Mihael Hajnrih
 

Prof. Mihael Hajnrih je nemački politikolog i ekonomista. Radio je na Odeljenju za političke nauke pri Slobodnom univerzitetu u Berlinu (Freie Universität Berlin), gde je doktorirao političke nauke. Bio je gostujući predavač na Univerzitetu u Beču (Universität Wien) i na berlinskom Univerzitetu za tehnologiju i ekonomiju (Fachhochshule für Technik und Wirtschaft), gde trenutno predaje. Član je uredništva PROKLA - časopisa za kritičku društvenu nauku. Njegova knjiga „Uvod u tri toma Kapitala“ trenutno je najprodavaniji uvod u Kapital u Nemačkoj.

 

Centar za društvenu analizu (Beograd) vas poziva da prisustvujete i učestvujete u događaju „Razgovor sa Mihaelom Hajnrihom i predavanje na temu: „Tradicionalni marksizam, novo čitanje Marksa i kritika kapitalizma“ realizovan u saradnji sa Centrom za radničke studije (Zagreb) i fondacijom Roza Luxemburg Stiftung (Beograd). Razgovor i predavanje održaće se 14. marta, u 20:00h, u prostorijama KCB-a (Podroom).

 

Prof. Hajnrih će predavati o sledeća tri pristupa u društvenim naukama: (1) metodološkom individualizmu; (2) tradicionalnom marksizmu koji se bavi klasama i ideologijom i (3) „Novom čitanju Marksa“ koje se bavi analizom društvenih oblika, fetišizmom i nepersonalnim oblicima vlasti. Naglasak predavanja biće na upoznavanju sa „Novim čitanjem Marksa“, poglavito nemačkom školom koja se delom oslanja na kritičku društvenu teoriju, tj. teoriju koju je razvijala mahom frankfurtska škola, ali ne ostaje isključivo u njenim okvirima, već ima i svoje originalne doprinose. Pored toga, veliki deo njenih napora bio je posvećen i novom razumevanju teorija vrednosti i Marksove ekonomske teorije, putem kritike uobičajenih i najpoznatijih načina razumevanja Marksa. Ta škola je do skoro bila relativno nepoznata van Nemačke; tek u poslednjih nekoliko godina nastaje ozbiljnije interesovanje za njenu teoriju i interpretaciju.

 

intro-to-capital-300x450

 

Centar za društvenu analizu (CDA) je studentska organizacija sa sedištem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovana sa ciljem unapređenja kritičke društvene analize. Ciljevi CDA su, između ostalog, popularizacija društvenih nauka, podsticanje studenata i studentkinja na bavljenje društvenom analizom i podsticanje interdisciplinarnog pristupa u nauci, a posredstvom organizovanja obrazovnih sadržaja, tribina, seminara i čitalačkih grupa, kao i putem izdavaštva.

Takođe, u razgovoru ćemo se dotaći bitnih dnevnopolitičkih tema, poput pitanja evrointegracija Srbije, neoliberalizma, tranzicije u kapitalizam, i sl., iz ove "novomarksističke" perspektive.

  

U kontekstu političkih dešavanja u Srbiji, njene ekonomske pozicije u svetu danas, ali i stanja u društvenim naukama, ovo predavanje je važna prilika da zajedno sa prof. Hajnrihom diskutujemo o ovim važnim pitanjima iz perspektive koja je već dugo godina zapostavljena na našim prostorima. 

 

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.