Ponedeljak 10. jul 2017.

Novinarska mreža: Napadi na novinare postali svakodnevica

Novinarska mreža, neformalna asocijacija novinara sa prostora bivše Jugoslavije, najoštrije osuđuje upad u stan novinarke Dragane Pećo u Beogradu, kao i pretnje smrću koje dobijaju novinari iz Banja Luke i Sarajeva Dragan Bursać i Eldin Hadžović – i zahteva od nadležnih državnih organa da se oni koji napadaju novinare i prete im – napokon suoče sa pravdom.


Strahujemo međutim da će i ovi slučajevi, kao i brojni prethodni, ostati bez sudskog epiloga, i da će u kontekstu novih, možda i gorih, biti zaboravljeni, s obzirom da su napadi na novinare takoreći postali svakodnevica, takoreći prestali da budu vest.


Krajnje je vreme da sami sebi, našim društvima, kao i međunarodnoj zajednici, postavimo pitanje šta još zapravo treba da se desi, pa da nam svima bude jasno da su upravo oni koji treba da štite novinare i druge građane – isti oni koji ili stoje iza ovih napada ili ih, u najboljem slučaju, ćutke podržavaju?


Očigledni cilj napada je da novinari žive u konstantnom strahu, da troše ogromnu energiju i vreme baveći se sopstvenom bezbednošću, i da u konačnici budu onemogućeni da profesionalno obavljaju svoj posao; poznata je i mnogo puta u stvarnosti potvrđena istina – nema slobodnog novinarstva tamo gde vladaju mržnja i strah!


Krajnje je vreme i da predstavnici međunarodnih institucija koje deluju na prostoru bivše Jugoslavije odgovore na pitanje šta mogu i šta žele da učine kako bi se ovde obezbedili najelementarniji uslovi za funkcionisanje demokratskog društva, kako bi hiljadu puta ponovljenje floskule o demokratskom napretku i institucionalnom razvoju – imale veze sa stvarnim životom.


Želimo da znamo da li su medijske slobode i novinarska bezbednost planski zgažene kako bi se ostvarili neki veći ciljevi, koji po svemu sudeći na kraju neće biti ni ostvareni!


Novinarska mreža


10. juli 2017.


Novinarsku mrežu, neformalnu organizaciju novinara sa prostora bivše Jugoslavije, više desetina novinara sa područja bivše Jugoslavije, koji su se ujedinili kao solidarni odgovor profesije na snižavanje nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara u regionu, ali i drastičan porast ugrožavanja etičkih normi izveštavanja, između ostalog i eskalaciju govora mržnje.

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.