Petak 23. novembar 2018.

migracije destinacije


Izložba u Šok galeriji


Zmaj Jovina 22, Novi Sad

Od 20. novembra do 20. decembra

Serija fotografija ima za temu putovanje ka Nemačkoj i boravak u njoj. U pitanju je jedan rasuti, tačkasti narativ, koji se sa različitih strana dotiče fenomena privlačnosti Nemačke, putovanjima njime uzrokovanim, odredištima tih putovanja. Kao deo procesa migracija, stizanja na odredište, dolazimo do pitanja asimilacije, akulturacije i različitosti.


Otvara se pitanje količine različitosti, distance koja se toleriše. U zavisnosti od te distance, može doći do raznolikih, uključujući i veoma ekscesivne ishode. Bivali su.


Putovanja vozom. Železnica i voz su dvojako konotirani, kako u intimnom, romantičnom ključu, kao mesto/nemesto, tako i kao pogon koji je široko korišćen kao biopolitička alatka.


Za sve aktere na ovim fotografijama Nemačka nesumnjivo predstavlja mesto u koje projektuju svoje želje. Korišćenjem slika/prizora koji referiraju na neke paradigmatične istorijske momente, Minhenski olimpijski stadion, Memorijalni kompleks koncentracionog logora Dahau, njihovim vremenskim relativizovanjem se gradi naznaka jednog mogućeg distopijskog ishoda. Projekat je delom komparativan - prati linije identičnih aktivnosti u različitim kulturalnim kontekstima na taj način gradeći ideju razlike.


Smeštajući inicijalno dokumentarni materijal u specifično konstruisan kontekst dolazimo do jednog dokumentarnog imaginarijuma koji nas stavlja u poziciju da ekstrapoliramo/maštamo/strepimo o mogućim ishodima.sok-zadruga-e1426929869554

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.