Nedelja 07. decembar 2014.
Piše: Redakcija Betona

Konferencija: Bilans „tranzicije“ 
Centar za politike emancipacijeu saradnji sa Domom omladine Beograda i uz podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung, organizuje konferenciju Bilans „tranzicije“ - doprinos analizi posledica restauracije kapitalizma 8. i 9. decembra u Domu omladine Beograda.

Četvrt veka deli nas od sloma socijalizma i početka procesa restauracije kapitalizma u društvima nekadašnjeg Istočnog bloka i SFR Jugoslavije. Pod okriljem koncepta „tranzicije“, koji je trebalo da označi period „strukturnog prilagođavanja“ naših država i njihovog „uključivanja u regularne tokove globalnog kapitalističkog poretka“, sprovođena je privatizacija zajedničke imovine i nametnuta tržišna logika svim segmentima društva.

Funkcija koncepta „tranzicije“ je pre svega specifično odlaganje očekivanog boljitka; „potrebno je samo malo strpljenja i trenutne žrtve zarad bolje budućnosti“. U tom smislu, tranzicija predstavlja jednu specifičnu suspenziju demokratije i radnih prava. Najavljivani bolji život konstantno se odlaže za budućnost, što omogućava sprovođenje politika kojima se, najčešće pod parolom nacionalnog interesa, protežira interes kapitala.
Ukoliko se u javnom diskursu i pojavljuje kritika aktuelnih dešavanja ona se zadržava na pitanju korupcije i lošeg sprovođenja samog procesa. Tako se kao rešenje za postojeće probleme ponovo nameću iste političke mere koje su ih i proizvele – dalja privatizacija državnih preduzeća, mere štednje, rezovi u javnim preduzećima, smanjivanje radnih i socijalnih prava itd. Zato je u analizi procesa restauracije kapitalizma potrebno krenuti drugim putem.

Na konferenciji će, između ostalog, biti predstavljen i deo rezultata istraživanja koje je tokom ove godine sprovođeno u okviru CPE-ovog ovogodišnjeg projekta, a koje obuhvata analizu procesa privatizacije, javnih preduzeća, agrara, penzionog i invalidskog sistema, položaja žena i visokog obrazovanja u Srbiji.

CPE_Bilans tranzicije_plakat


Program

Ponedeljak, 8. decembar
16:30 Nada Novaković: Privatizacija u Srbiji – društveni uzroci, akteri i posledice; Filip Balunović: Pet fenomena privatizacije na periferiji – slučaj Srbije
18:30 Mislav Žitko: Subordinirana financijalizacija i ograničenja političkog polja
20:00 Vuk Vuković: Finansijska analiza javnih preduzeća – kakvo je stvarno stanje?; Jelena Veljić: Visoko obrazovanje u periodu postsocijalizma u Srbiji
Utorak, 9. decembar
18:00 Marija Radoman: Od socijalizma do neoliberalizma – karakteristike položaja žena na tržistu rada i rada u domaćinstvu na primeru Srbije
20:00 Ivan Radenković: Dinamika penzijskih sistema u Srbiji i regionu; Milenko Srećković: Istorijat agrarnih reformi i posledice privatizacije u poljoprivrednom sektoru

Vesti arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.