Sreda 25. novembar 2020.
Piše: Beton

BLOK BR. 5: Danilo Milošev Wostok; Wostok/Grabowski

Danilo Milošev Wostok: „Barbarians Unite!“ (2013) inspirisan tekstovima Ljubomira Micića iz romana „Barbarogenije-decivilizator“ (1921), tabla 2
Danilo Milošev Wostok: „Barbarians Unite!“ (2013) inspirisan tekstovima Ljubomira Micića iz romana „Barbarogenije-decivilizator“ (1921), tabla 7
Wostok/Grabowski: „Peti prizor“ (1997), po tekstu Aleksandra Vvedenskog, „Jelka kod Ivanovih“ (1938), tabla 4
Wostok/Grabowski: „Peti prizor“ (1997), po tekstu Aleksandra Vvedenskog, „Jelka kod Ivanovih“ (1938), tabla 5

* Beton je već objavio „Peti prizor“ 2012. godine, i objavljivaćemo ga u delovima svakih nekoliko godina, za svaku generaciju..

Vesti arhiva

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.