Utorak 21. januar 2014.
Piše: Michael McClure (1932 - )

MOJE OČI SU DALEKOSEŽNE EKSPLOZIJE

 

 

 

 

             

                                                         ODA

                                                  Za Boba Dylana

 

 

                              MOJE OČI SU DALEKOSEŽNE EKSPLOZIJE

                                                    na polju nigdine.

                                     Moj džepni sat se hrani vremenom

                                     a njegove skazaljke su zlatni rogovi.

                                                          Ja sam

                                                          dvojnik

                                                  plamtećih zvijezda;

                                                  treptaji mojeg srca

                                            zvuci su električnih gitara

                                                               a

                                                na vlasima moje kose

                                                     svjetlucaju dúge

                                                       dok sjaj aure

                                                   obasjava moje čelo.

                                                       Svjetlucavi led

                                                           otapa se

                                                  pod mojim nogama –

                                             moje riječi su bojni brodovi –

                                                       a moje pjesme

                                                           mornarica.

                                                              Vidim

                                              kako osmijesi kerubina lete

                                                            iz klisure.

                                            Svijet sa svim svojim facetama

                                                        čamac je u oluji

                                           ispunjen leopardima i miševima

                                                  a ja se poigravam njime

                                               kao da bacam blistavu kocku

                                                       svojih percepcija.

                                                       Svaka predodžba

                                                          o granicama

                                                              je lažna!

 

 

 

                                                                                     (prevod: Vojo Šindolić)

Tenderski filter
Drama
Esej
Poezija
Proza
Tenderska dokumentacija arhiva

2020.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.