Ponedeljak 10. avgust 2015.
Piše: Jani Kovačić

DEMOŠISTI & DEMOCISTI

SUB.LIT.CAFE, Brioni, 9. VIII 2015

Na lađama nove prahistorije

 
Jani Kovačić
Slovenski kantautor, pjesnik, kompozitor, profesor filozofije. Gradski narodski pjevač, izumitelj alternativnih nastupa, besmrtni individualac. Njegove pjesme su hrabre, iritiraju, traže opredjeljenje. “Neumnost je vsemu kralj!”, glupost je kralj svega, veli taj antiheroj zbunjene generacije, pristaša novog humanizma … Jani Kovačič je i prvoborac slovenskih narodnih ustanaka 2013. i 2014., iz kojih se rodila Nova slovenska ljevica, snažna parlamentrana stranka…

Vi, koji se pozivate na vođu iz regije,

vi, koji čuvate tek svoje privilegije,

vi, koji nas tlačite, da vas gospodar hvali,

vi, koji nas jašete, ne bi li bogatiji postali,

vi, kojima su draži grobovi nego pelene,

vi, koji nam režete socijalne pravice!

Vi, koji više volite auto nego djecu,

vi, koji ne cijenite nijednu struke,

vi, koji posvud tražite zlobne urote,

vi, koji ste bešćutni za sirote,

vi, koji prisežete na sigurnost, kontrolu,

vi, koji nam ukidate javnu školu!


Vi: democisti, demošisti, democisti!


Vi, koji samovoljno ukidate demokraciju,

vi, koji se legitimirate ksenofobijom,

vi, koji tovite narod nacionalizmom,

vi, koji nas silujete mekim fašizmom,

vi, koji ste korporacijama dali sve,

vi, koji ste kapitalu dozvolili sve!

Vi, koji ste sebi važniji od svih tegoba

nego sve tegobe,

vi, koje spašavaju podokničarske proslave,

vi, koji otimate poštenima hostije,

vi, koji režete plaće zaposlenima,

vi, koji prezirete sve znanosti,

vi, koji ne hajete za umjetnosti!


Vi: democisti, demošisti, democisti!


vi, koji nadzirete elektronska općila,

vi, kojima vladaju birokratska pravila,

vi, koji ste od nas napravili izbrisane,

vi, kojima su naše molbe nečujne,

vi, koji ste izvor koruptivne sramote,

vi, koji nikad ne vidite cjelinue!

Vi, koji se pozivate na izgovore,

vi, koji nas zovete na dogovore,

vi, čija su bogatstva predrasude,

vi, koji brinete tek za vaše dohotke,

vi, koji ste obuzeti kažnjavanjem,

vi, koji se pravdate klerikalnim blebetanjem!


Vi: democisti, demošisti, democisti!


Vi, koji biste nas; vi, koji biste nam; vi, koji biste

… Vi … NE!!!


preveo: Milan Rakovac

Tenderski filter
Drama
Esej
Poezija
Proza
Tenderska dokumentacija arhiva

2020.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.