Beton br.242
Sreda 04. maj 2022.
Pišu: Aleksandra Sekulić & Branka Benčić

Solidarnost kao disrupcija – Epilog

Međunarodni festival kratkog filma u Oberhauzenu 2022, 5-10. maj 2022

Tematski program „Solidarnost kao disrupcija“ se transformisao tokom protekle tri godine – od inicijalnih planova, preko perioda pandemije i odlaganja na godinu dana, pa zatim nekoliko njegovih adaptacija za realizacije nekoliko segmenata 2021. godine u digitalnom formatu – da bi danas dobio i zavšni deo u formi Epiloga, koji se sastoji od projekcija i jednog debatnog programa. Ovo turbulentno putovanje od ideje solidarnosti kao disruptivne akcije, kroz njene različite adaptacije i faze, odražava mnoge promene i izazove kroz koje je i festival prošao proteklih godina, kao i čitavo polje kulture i filmske umetnosti. Vratićemo se na moć filma da transformiše naš epistemološki okvir i oslobodi našu perspektivu obrazaca koji nam se nude od strane dominatnih režima saznanja i percepcije. Evociramo festival kao hronotrop, mesto nove geografije istovremenih i heterogenih pristupa, jedne specifične istorije nastajućeg sveta solidarnosti u vremenu koje delimo kroz ideje koje protiču pred nama u snopu svetla, ne bi li se ponovo vratili ovoj društvenoj formi posle njenog transponovanja u digitalni prostor tokom (proteklih?) pandemijskih godina. Film i polje savremene umetnosti su nudili neograničene mogućnosti osmotskih eksperimenata u proširivanju našeg kapaciteta za uviđanjem i saznanjem. „Epilog“ donosi dva programa projekcija: „Poetske transformacije“ i „Performativni gestovi – (od)učavanje od…“, koje se odnose prema kinu kao prostoru vremena koje smo provelo zajedno.

Program 1: 7. maj, 22:30

“Performativni gestovi – (od)učavanje od… „

Mladen Stilinović: Početnica/Primer 1, 2, 3 (1973) 5 min
Danièle Huillet and Jean-Marie Straub: En rachâchant, (1982), 8 min
Vlado Kristl: Arme Leute (1963) 8min
Zoran Popović: Struggle in New York (1976), 56:30

Progam 2: 8. maj, 22:15

“Poetske transformacije”

Cecilia Vicuna: What is poetry to you? (1980) 23:20 min

Bojana Marjan: Vesela klasa (1969), 13 min

Laida Lertxundi: Word, Planets (2018), 11 min

Katarina Zdjelar: My lifetime – Malaika (2012), 5 min

Apitchapong Weerasethakul: Ashes (2012), 20min

Program 3: 9. maj, 12:30

Aleksandra Sekulić, Branka Benčić: Uvod u solidarnost, disrupciju i kontingenciju
Učesnici diskusije: Tanja Vrvilo, Igor Grubić

Program projekcije:

Dušan Makavejev: Parada (1962) 11 min
Joyce Wieland: Solidarity (1973) 11 min
Igor Grubić: East Side Story (2008) 14min

Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.