Beton br.237
Sreda 24. novembar 2021.
Piše: Aleksandra Sekulić

Skver: Kristalno jasno

Prvu pandemijsku, 2020. godinu Skver magazin posvetio je ambicioznom poslu digitalizacije više od 10.000 fotografija nastalih u okrilju dva nekadašnja fabrička giganta: Fabrike Kristal-Zaječar i Kožarsko-tekstilnog kombinata (KTK) „Zaječar“. Do početka tzv. privatizacije, Zaječar je imao desetine fabrika od kojih je danas ostalo samo sećanje koje je podložno „brisanju“. Na slučajno pronađenim negativima, otkrili smo jedan potpuno novi svet: svedočanstva ne samo o vremenu koje su naši sugrađani provodili na radnom mestu, već i o mnogim aktivnostima na kojima su se angažovali u slobodno vreme (sportska takmičenja, stručne ekskurzije, posete sličnim radnim organizacijama u SFRJ i Evropi, itd.).

Kao posledica trenutne ekonomske situacije, procena je da se stanovništvo Zaječara prepolovilo. Gubici nisu samo fizički, jer sa svakom osobom koja je napustila grad, privremeno ili stalno, nestaje i sećanje na zajednicu koja se stvarala na ovom prostoru. Sa druge strane, istorija fotografije i fotografa Zaječara još uvek je nedovoljno istražena, i naša je namera bila da ovim projektom iniciramo prve korake u istraživanju ovog nasleđa.

Pronađeni negativi i fotografije imaju potencijal ne samo u istraživanju i promišljanju naše nedavne prošlosti, već predstavljaju i nasleđe bez kojeg razmišljanje i skiciranje budućnosti ne može krenuti. Svi podaci govore da nove generacije naraštaja usvajaju nova znanja pre svega vizuelno a tek onda tekstualno, stoga verujemo da promocijom vizuelnog sadržaja možemo zainteresovati i motivisati mlade da se upuste u istraživanje prošlosti i lokalne istorije. Imajući ovo u vidu, odabrane galerije ovog obimnog fotografskog materijala podelili smo preko naše Fejsbuk stranice i Instagram profila, dok je kompletan digitalizovan materijal dostupan na sajtu www.skvermagazin.com. Takođe, na portalu Ministarstva informisanja i kulture posvećenom digitalizaciji kulturnih dobara, moguće je pogledati izbor najzanimljivijih fotografija.

Skver magazin su: Vesna Madžoski i Mikica MIH Andrejić.

Fotografije: Jelenko Ranđelović, Novica Petković, Radosav Todorović i mnogi drugi.

Projekat podržali: Zaječarska inicijativa, Ministarstvo kulture i informisanja RS.)

Kristal, Zaječar
Kristal Zaječar, nabirač Anta Kančić (1981)
Timočanka, proizvodni pogon (1977)
Tekstilijada u Bijelom Polju (1977)
KTK, promotivna kampanja (1977-78)
Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.