Beton br.208
Nedelja 23. jun 2019.
Piše: Aleksandar Opačić, Radovan Rašid Paša Popović / Studiostrip

Osveta pokojnog

U okviru Fijuk sajma 14. juna u 20.00 u Galeriji „Doma kulture Studentski grad“ otvorena je izložba STUDIOSTRIP koja će trajati do 30. juna.

S T U D I O S T R I P
Osveta pokojnog
Aleksandar Opačić, Radovan Rašid Paša Popović 

Zvuk: dedence


studiostrip je neuhvatljiv pojam, označava kako telesne mašine, projekcije uma i energiju svetlosti, tako i više istoimenih, povezanih, višeznačnih pojmova, socijalnih eksperimenata, društvenih igara, javnih klubova i tajanstvenih stranaca. studiostrip je grupa autora ali ne zbir, množina, fibonačijeva spirala spoznaje mogućnosti u toku procesa.... takođe je deo jedne veće grupe koja je opet, njen deo. kako god da okrenete, iza tako hladnog, sterilnog, dosadnog imena, stoje živa bića, ljudi, žene mačke, slepi miševi i psi lutalice, nevidljivi organizmi, u savršenoj konstelaciji naizgled haotičnih događaja, projekata, akcija, fizičkih, materijalnih manifestacija. uzročno vrlo različitih i potpuno posledičnih odnosa unutar sistema studiostrip toponima, teorije na čijim postulatima počiva, ali ih i dalje razvija. šta sad tačka. to je ustvari fantom organizam, zamišljen kao proces, misaoni tok, e jeste sad, neizrecivo osećanje, unutrašnja dinamika jednog naizgled smešnog procesa u okviru.....ufff..... medija, stripa, koji se upravo radi potcenjenosti, naizgledne bezazlenosti i razoružavajuće infantilnosti, sam, prirodno nametnuo kao sredstvo, oblast delovanja, polje interesovanja te u svom okviru, ograničenosti koja je koliko prividna toliko i inspirativna, daje neverovatne mogućnosti za istraživanje, kako samog medija, naracije kao takve, kroz reč i sliku kako se može učiniti neiniciranom, koji ne postoji jer je upravo strip prvo čitalačko iskustvo deteta, forma koja postoji u svim slojevima datog društva, u istorijskim tačkama paralelnim sa razvojem civilizacije, kulture, umetnosti, komunikacije, dakle, upravo ono treće nevidljivo, odnos čitanog i viđenog, zatim naravno intuitivno, pretpostavka i doživljaj pokreta, ponekad i zvuka, mirisa, ukusa....
osveta pokojnog
Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.