Beton br.226
Petak 18. decembar 2020.
Piše: Anke Vandereet

No Name Kitchen u susretu sa antimigrantskim trendom u Šidu

No Name Kitchen je organizacija nezavisna od bilo koje vlade, i koja ujedinjuje međunarodne volontere i volonterke u pružanju podrške ljudima u pokretu, žrtvama dobro poznate izbegličke krize, u Bosni (Velika Kladuša i Bihać), Srbiji (Šid), Grčkoj (Patras) i Španiji (Melilja).

Mi, humanitarni aktivisti/kinje tima No Name Kitchen u Šidu (Srbija), nedavno smo se suočili sa vrlo jakom antimigrantskom atmosferom koja se između ostalog sastojala od stalnog uznemiravanja nas kao aktivista i naredbi da napustimo zemlju, kao i proterivanja ljudi u pokretu iz šuma.

NAŠ RAD U ŠIDU: PODRŠKA LJUDIMA U POKRETU NA NJIHOVOM PUTU KA BOLJEM MESTU

U Šid, gradić na granici sa Hrvatskom, stiže mnogo ljudi u pokretu na svom putu ka Evropskoj uniji. U opštini Šid postoje tri zvanična izbeglička kampa, ali mnogi ljudi u pokretu, posebno mladići koji beže od terora u Avganistanu, žive van tih kampova u šumama oko Šida. Zapravo, život u kampovima ne samo da im otežava preseljenje u drugu zemlju, već kampovi neretko odbijaju ljude, a uslovi života u njima su često vrlo loši, a to uključuje i rizik od nasilja u njima.

U tom kontekstu, naš tim iz Šida pomaže momke koji žive u šumama distribucijom hrane, vode i odeće. Takođe pružamo osnovnu zdravstvenu zaštitu, nudimo tuševe i prijavljujemo nasilne pushback-ove koje doživljavaju. Smatramo da je važno pružiti im ovu vrstu materijalne i moralne pomoći, jer podržavamo slobodu ljudi u pokretu da samostalno donose odluke i biraju gde će živeti. Nažalost, vlasti u Srbiji, kao i neke lokalne grupe, ne slažu se sa našim radom i pokušavaju da nas nateraju da ga obustavimo.

SABOTAŽA I KRIMINALIZACIJA VOLONTERA/KI OD STRANE LOKALNIH VLASTI

Krajem oktobra, lokalne vlasti u Šidu počele su da uručuju rešenja određenom broju volontera tražeći da napuste zemlju u roku od sedam dana zbog njihovih navodnih ilegalnih aktivnosti. Neke od nas su odveli u policijsku stanicu gde smo morali satima da čekamo ne znajući razlog zašto smo tamo. Vlasti su počele da se sve češće pojavljuju tokom našeg dopremanja pomoći u šumama, kao i u našom vlastitom smeštaju s ciljem da nam uruče rešenja da napustimo zemlju. To ne samo da je dovelo do više poteškoća u obavljanju našeg volonterskog rada, već nas je dovelo u vrlo neizvestan položaj u pogledu budućnosti aktivnosti naše organizacije u Šidu. Zapravo, isti ti organi koji traže da odemo su oni koji registruju svakog novog volontera po dolasku u Šid.

Iako smo pokrenuli zakonsku žalbu protiv ovih rešenja, prema nekima od nas koji smo nastavili sa radom postupali su kao da smo kriminalci. Protiv nas je pokrenut sudski postupak, dok su naša procesna prava zanemarena. Rečeno nam je da isključimo telefone, predstavnici vlasti su na nas vikali na srpskom, pokušavali da nas zastraše i ignorisali svaku reč našeg pravnog savetnika. Sudija je, pre nego što je i započeo postupak, urlao na jednu od nas da će je naterati da napusti Srbiju. Bez advokata organizacije koji ju je branio, ova volonterka bi morala da prenoći u policijskoj stanici.

U ovom trenutku, vlast je za ukupno devetoro nas izdala ova rešenja o proterivanju. Neke od nas je policija pratila do aerodroma, neki su napustili zemlju nakon samo dve nedelje volontiranja, neki od nas su izvedeni na sud u trenutku napuštanja zemlje, a neke od nas su pretresali do gole kože u graničnoj pošti.

Mi smo volonteri i volonterke koji pomažu ljudima koji su morali da pobegnu iz svoje zemlje i pokušavaju da žive negde drugde, ali nam je svima nametnut osećaj da radimo nešto pogrešno, kao da smo kriminalci. Pored ovih postupaka vlasti, deo lokalne zajednice u Šidu takođe je jasno stavio do znanja da nismo dobrodošli u njihovom gradu.

UZNEMIRAVANJE VOLONTERA/KI OD STRANE LOKALNE ANTIMIGRANTSKE GRUPE

“Omladina Šida“ je lokalna antimigrantska organizacija u Šidu aktivna na društvenim mrežama od novembra ove godine, deleći glavnu poruku „ Šid je naš grad!”. Ova grupa je 1. i 8. novembra organizovala proteste na kojima je tražila povratak vojske u Šid radi uklanjanja svih migranata iz grada i šuma, kao i uklanjanje No Name Kitchen iz države Srbije.

Gradonačelnik Šida je javno pružio podršku ovim antimigrantskim protestima. On je takođe jedan od ljudi koji nas snima tokom naših aktivnosti. Štaviše, informisani smo da postoje stranice na društvenim mrežama lokalne zajednice na kojima se dele slike i video snimci sa našim likom. Na društvenim mrežama, organizacija “Omladina Šida“, kao i drugi pojedinci, opisuju nas kao narkomane i alkoholičare koji pružaju drogu migrantima i usmeravaju ih na ilegalne radnje.

Kao reakciju na ove proteste i lažne informacije, 8. novembra smo organizovali Pokret solidarnosti kojim smo želeli da otvorimo dijalog sa lokalnom zajednicom. Želeli smo da ih saslušamo i pružimo svoju stranu priče. Nažalost, vlasti su nam rekle da spakujemo stvari i odemo deset minuta nakon što smo stigli. Ipak, nastavljamo sa naporima da da nas lokalna zajednica prihvati i želimo da se zahvalimo svim ljudima koji su već pokazali interesovanje za naš rad, podržali nas i pomogli nam da uspostavimo projekat distribucije hrane za ljude u nevolji koji žive u Šidu.

Nedavna vrlo jaka antimigrantska atmosfera koju su stvorile vlasti, kao i deo lokalnog stanovništva, nije uticala samo na nas, već i na ljude u pokretu koji žive oko Šida.

„ČIŠĆENJE“ ŠUMA OD STRANE LOKALNIH I CENTRALNIH VLASTI

U nedelji od 13. novembra, vojska je boravila u opštini Šid i „očistila“ jednu od šuma u kojoj je živela grupa ljudi u pokretu kojoj pomažemo. Oko 30 njih je odvedeno autobusima prema zatvorenom izbegličkom kampu u Preševu, koji se nalazi na pet sati vožnje od Šida. Napuštanje ovog kampa moguće je samo ako debelo platite. Povrh toga, vlasti su oduzele sve šatore, ćebad i druge lične stvari pronađene u šumi. O ovoj akciji sama vlast je napravila video zapis i prikazala ga javnosti u Srbiji.

U istom stilu, lokalne vlasti poslednjih nedelja redovno odlaze u različite šume. Paljenje šatora i odvođenje što je više moguće ljudi u pokretu u kampove postalo je normalna stvar. Vlast se takođe stara da u centru grada nema ljudi u pokretu tako što ih verbalno opominje da napuste centar ili ih odvodi u kampove. Iako je ranije mnogo ljudi u pokretu volelo da odlazi u centar Šida radi kupovine, mnogi od njih su sada previše uplašeni da bi to radili.

Tokom naših interakcija sa lokalnim vlastima, primetili smo kako neki od njih percipiraju ljude u pokretu koji žive u šumama kao životinje koje treba loviti, a ne kao ljudska bića koja nemaju kuda drugde.

PROMENA PERCEPCIJE

Tokom poslednja dva meseca, mi, volonteri na terenu, mogli smo da vidimo koliko je tako pogrešnih slika rašireno u vezi sa nama i u vezi sa ljudima u pokretu. Uznemiravani smo i naređeno nam je da napustimo zemlju, ali ovo isto iskustvo nas je nateralo da shvatimo koliko je važno komunicirati sa okolinom o tome ko smo mi i čime se bavimo.

Iako će, s jedne strane, vlasti uvek delovati na osnovu nacionalnih i međunarodnih političkih interesa poput finansijskih politika EU u vezi sa izbeglicama, mi verujemo da je moguće i od krucijalne važnosti promeniti, s druge strane, percepciju ljudi o nama, našem radu i situaciji u kojoj žive ljudi u pokretu. Sada znamo koliko je važno zainteresovati ljude unutar lokalne zajednice za priče o ljudima u pokretu i pružiti ljudima u pokretu priliku da ih ispričaju. Na taj način stvara se neophodan kontra-narativ lažnim ili ekstremnim izjavama vlasti ili antimigrantskih grupa i to će nam omogućiti da i ubuduće pomažemo svima u nevolji u Šidu.

Anke Vandereet je volonterka No Name Kitchen kolektiva.

Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.