Beton br.211
Četvrtak 19. septembar 2019.
Piše: Genitalna panika

Genitalna panika 2019*: Saopštenje

Izražavamo nezadovoljstvo zbog načina organizovanja tribine “Velike izložbe kao polje društvene moći” koji nameće toksični maskulinitet kao način komuniciranja, delovanja i ostvarivanja uspeha, kako u polju umetnosti i kulture, tako i u društvu uopšte. Iako se u najavi tribine navodi da je namera organizatora* da inicira istinski dijalog među “predstavnicima različitih i razlikujućih koncepata i pristupa”, na tribinu su pozvani da učestvuju samo muškarci - kustosi, profesori i umetnici koji se izdvajaju kao pojedinci i promovišu u zatvoreni krug Velikih. Žene su isključene, bez obzira na njihov doprinos u polju organizovanja “Velikih” izložbi, kritičkih i akademskih razmatranja savremenih izlagačkih formi, kustoskog rada i politika izlaganja. Ovakvi događaji su simptom šire društvene politike oduzimanja kompetentnosti ženama da učestvuju u javnoj debati o izvorima moći i načinima njene distribucije u institucijama savremene umetnosti i kulture.

 

Iako se u najavama tribine na društvenim mrežama govorilo o kreiranju demokratskog ambijenta i negovanju kulture dijaloga, ovaj svemuški sabor govori o antidemokratskom pristupu par excellance. Pored odsustva žena, interesantna je i procedura formulisanja razgovora sa publikom, koja podrazumeva unapred slanje pitanja mailom ili popunjavanje formulara na licu mesta, i to pod izgovorom efikasnosti, fokusiranosti i demokratičnosti. Ovakav elitistični pristup organizovanju nečega što pretenduje da bude javni događaj i zloupotreba sopstvenih pozicija moći i očuvanje reakcionarnih rodnih privilegija može voditi samo daljoj degradaciji društvene kohezije i rastakanju potencijalnih platformi za razrešenje sistemskih problema.

 

Podelom na moćne i Velike, i nemoćne i Male, održava se i jača jaz između institucionalne kulture i nezavisne scene kao ključni kriterijum podele u oblasti kulture. Isključivanjem žena iz debata o sistemskim pitanjima kulture reprodukuju se rodne, klasne, rasne i druge podele u društvu.

 

Moć je spektakl, a vi ste debakl!
Pružimo otpor! Zajedno! Solidarno! Organizovano!

 

Ana Dubljević
Marijana Cvetković
Jelena Vesić
Vida Knežević
Mirjana Dragosavljević
Darinka Pop-Mitić
Vesna Vesić
Ksenija Đurović
Maja Mirković
Jelena Petrović
Vladimir Jerić Vlidi
Nenad Porobić
Dejan Vasić
Andreja Mirić
Andraš Juhasz

 

*Naziv akcije je referenca na performans umetnice Valie Export Aktionshose: Genitalpanik iz 1968. Za potrebe ove referentnosti, na akciji smo koristile svetlo pink jamboliju koja simboliše vaginu.

 

**Druga refenca na akciji odnosi se na performans umetnika Josepha Boysa “I Like America And America Likes Me”. Bojsovi, štap i vojničko ćebe su delovi performansa koji imaju ikonički status u savremenoj umetnosti. Šaman, vrač-prorok i krotitelj divljih zveri se vremenom ofucao kao filcano ćebe ali su ova dva objekta ostali falički simbol i savršeni saučesnici feminističkog performansa.

 

*** Tribina „SOCIJALNA PLASTIKA 003: Velike izložbe kao polja društvene moći“ odražana je 12.09.2019 godine u Muzeju Savremene Umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Moderator i urednik: Nebojša Milenković, muzejski savetnik i kustos MSUV. Govornici na tribini bili su umetnici Nikola Božović i Vladislav Šćepanović, koji su i profesori na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu; istoričar umetnosti i kustos Branislav Dimitrijević, profesor Visoke škole za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu; istoričar umetnosti i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSUB) Zoran Erić; direktor MSUV Radovan Jokić.

Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.