Beton br.235
Nedelja 03. oktobar 2021.
Piše: Dejan Vasić

Branko Milisković - TRANSFIGURATION/ TRANSFIGURACIJA

Performans: 1/2/3.09.2021.
Trajanje izložbe: 07-13.09.2021.
Kustos: Dejan Vasić
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

TRANSFIGURATION/TRANSFIGURACIJA je performans dugog trajanja (durational performance), kojim Branko Milisković tokom tri dana, izvodi svoja tri najzahtevnija performansa, koji su nastajali u poslednjih petnaest godina.

Prvi dan PASSION, Pasija odnosno stradanje, otelotvorena je personifikacija žaljenja. Androgina figura STABAT MATER, korača pored grobnih parcela, pevajući u agilnom operskom stilu u trajanju od tri sata. Kroz tri prve strofe trinaestovekovne himne Mariji, koja stoji pod krstom i oplakuje svoga sina, Isusa Hrista, pod nazivom STABAT MATER DOLOROSA (Stajala je uplakana majka), oplakuje ljudsko stradanje, i na taj način, samu sebe transformiše.

Drugog dana, METAMORPHOSIS/METAMORFOZA, nago telo, originalnog naziva ‘710196’, postavljeno je na stolu, intenzivno prisutno, a publika je pozvana da ga u tišini obilazi, da mu se približi i na taj način postane deo mizanscena.

Treći dan, TRIUMPH, dan Pobede, predstavlja finale transfiguracija. Tokom tri sata, Milisković na sceni salutira crvenom zastavom, simbolično objavljujući trijumf nakon stradanja, pobedu života i poziv za borbu.

Branko Milisković TRANSFIGURATION / TRANSFIGURACIJA 1. DAN CZKD 01. septembar 2021. © 2021. ph vladimir opsenica
foto: Vladimir Opsenica - Branko Milisković, TRANSFIGURATION / TRANSFIGURACIJA, 1. DAN, CZKD, 01. septembar 2021.
foto: Vladimir Opsenica - Branko Milisković, TRANSFIGURATION / TRANSFIGURACIJA, 2. DAN, CZKD, 02. septembar 2021.
foto: Vladimir Opsenica - Branko Milisković, TRANSFIGURATION / TRANSFIGURACIJA, 3. DAN, CZKD, 03. septembar 2021.
Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.