Beton br.238
Utorak 28. decembar 2021.
Piše: Beton

Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro - Guslarske minijature” 2018-2021

A Queen of Montenegro je dugoročni projekat Bojane S. Knežević, u kojem umetnica iz specifične pozicije nevidljivosti istražuje svoje poreklo. Polaznica istraživanja je porodično stablo Kneževića, koje sledeći crnogorsku tradiciju isključuje sve ženske potomke u poslednjih nekoliko vekova. Potraga za izgubljenim imenima i težnja da se izbrisani ženski članovi porodice otrgnu od zaborava rezultira otvorenim umetničkim procesom koji čini niz radova i performativnih intervencija, kojima se dekonstruišu i subvertiraju striktno postavljene rodne pozicije u patrijarhalnom društvu. Zvučna dekonstrukcija gusala, gudačkog instrumenta, koji je u tradiciji ekskluzivno rezervisan za muške članove porodice, najčešće se vezuje za epske narative i usmeno predanje, koji se prenose sa kolena na koleno. Eksperimentalnim tretmanom instrumenta, kao i specifičnim načinom sviranja kojim se proizvodi zvuk, između šuma, buke, škripe i melodije, Knežević predlaže alternativno čitanje porodične istorije, kao odgovor na viševekovnu isključenost i diskriminaciju ženskih potomaka u Crnoj Gori.

Bojana S. Knežević je medijska umetnica aktivna u domenu performansa, videa, audio-vizuelne instalacije, zvučne umetnosti i umetničke edukacije. Ko-autorka je umetničkog/medijskog projekta i podkasta Femkanje, i članica soničko-teatarskog dua 67 Microphones. Njeni radovi prezentovani su na samostalnim i grupnim izložbama, u zemlji i inostranstvu, kao i na festivalima medijske umetnosti i filma. Učestvovala je na brojnim rezidencijalnim umetničkim programima, uključujući KulturKontakt (Beč), Q21 / MQ (Beč) i DAL / Donumenta Art Lab (Regensburg). Osnovne i master studije završila je na studijskoj grupi Novi likovni mediji, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a doktorirala na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Više informacija na: www.bojanasknezevic.com

Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro - Guslarske minijature”, pogled na postavku izložbe u CZKD Centru,
foto: Srđan Veljović, 2021.
Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro - Guslarske minijature”, pogled na postavku izložbe u CZKD Centru,
foto: Srđan Veljović, 2021.
Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro - Guslarske minijature”, performans u CZKD Centru,
foto: Srđan Veljović, 2021.
Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro - Guslarske minijature”, performans u CZKD Centru,
foto: Srđan Veljović, 2021.
1Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro - Guslarske minijature”, video stil, 2021.
Bojana S. Knežević “A Queen of Montenegro - Guslarske minijature”, video stil, 2021.
Štrafta arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.