Sreda 21. novembar 2018.

kralj ničega (neodržana izložba)

fotografije u broju: radovi neodržane izložbe Boris Burić, Nenad Racković: Kralj ničega

 

U pripremi: CZKD, decembar 2018., “O ćutanju i posledicama” – razgovor o cenzuri, uskoro više na www.czkd.org