Sreda 16. avgust 2017.

Crteži Aleksandra Opačića

Ilustracije u 186. broju Betona