Četvrtak 23. mart 2017.

A vendre (na prodaju)

Foto: Vera Vujošević, 2017.

 

Ove fotografije su upotrebljene u štampanom izdanju Betona, broj 181