Utorak 15. septembar 2020.

Štampani Beton 223

Štampani Beton ponovo na kisocima!
Uz dnevni list Danas u utorak 15. septembra - Beton br. 223!
SADRŽAJ

 

MIKSER Dušan Grlja: Kad brojevi (pro)govore: o prebrojavanju i prekobrojnima

ZID Milica Ivić: Uvek ćemo imati sito štampu

ŠTRAFTA Aleksandra Sekulić: Isijavanje Grimizne lagune