Ponedeljak 15. jun 2020.

Štampani Beton 220

Štampani Beton ponovo na kisocima! Uz dnevni list Danas u utorak 16. juna - Beton br. 220!
SADRŽAJ

 

MIKSER Dušan Grlja: Crna i Gora država – O feudalizmu XXI veka

BLOK BR. V Studiostrip/Radovan Popović: Primeri 51

anti-CEMENT Branislav Dimitrijević: Poznavanje prirode i društva

ŠTRAFTA Vesna Madžoski: Crni kvadrat, beli okvir

ZID Mirjana Dragosavljević: Gde budućnost počinje?

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Vladimir Milojković: Zatvor