Petak 02. novembar 2018.

žuta dunja

ŽUTA DUNJA


Privatni mediji imaju pravo da vole koga hoće, veli Little Wolf, the Master.


Voljelo se dvoje mladih,

šest mjeseci i godinu

Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu,

aman, aman, dušmani im ne dadoše, veli Himzo Polovina.

Betonjerka arhiva

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.