Beton br.97
Utorak 01. jun 2010.

Betonjerka 97

Mladića ćemo proglasiti mrtvim, a njegove žrtve živim. Proces pomirenja teče dobro da bolje ne može biti.

Betonjerka arhiva

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.