Ponedeljak 15. decembar 2014.
Pišu: Nađa Duhaček & Marija Ilić & Ksenija Perišić&Jelena Ćeriman

GDE SE DEDE OTAC?

Reаkcijа nа tekstove Katarine Đorđević, objаvljene u Politici: „U Beogrаdu skoro polovinа tridesetogodišnjаkinjа nemа dete“ (6.12.2014) i „Dа li imаte dete?“ (9.12.2014)

Politike ljutnje i besa


Bila sam ljuta i pre nego što se Katarina Đorđević priključila horu koji kuka nad belom kugom i padom nataliteta onih koji se identifikuju kao Srbi. Ostala sam ljuta pošto sam pročitala njen prvi tekst, koji je primašio temu. Naljutila sam se još malo kada sam pročitala njen drugi tekst koji je potpuno promašio temu.


Ja sam ljuta zato što ne živim hedonističkim obrascem života koji zaslužujem i zato što sam slabo plaćena za poslove koje povremeno nalazim, a skoro uopšte nisam plaćena za poslove koje radim dobro. Ljuta sam zato što se ostvarujem kao prijateljica, a to se u ovom društvu ne primećuje i ne vrednuje. Ljuta sam zato što je visokotiražni dnevni list Politika objavio tekst KatarineĐorđević, a moj tekst verovatno neće. Ljuta sam zato živim u državi koja nije uvela seksualno obrazovanje u škole, ali u medijima i javnom prostoru svi kukaju nad velikim brojem abortusa. Ljuta sam zato što je Katarina Đorđević kukala nad malim brojem rođene (srpske) dece, ali je nisam čula da brine za decu koja su gorela u požarima u njihovima kućama u nehigijenskim naseljima. Ljuta sam i zato što se statistički podaci pogrešno interpretiraju, pa se u istom tekstu govori „stručnjaci Republičkog zavoda za statistiku nisu tragali za odgovorom na pitanje zbog čega babice postaju tehnološki višak“ i „sva istraživanja u našoj sredini govore da se roditeljstvo visoko vrednuje na skali životnih prioriteta“.


Šta to znači? Ko vrednuje roditeljstvo? Žene? Muškarci? Mladi? Stari? Nezaposleni? Zaposleni? Obrazovani? Neobrazovani?


Ljuta sam zato što se sve to u ovom i drugim sličnim tekstovima podrazumeva. Ljuta sam zato što u tekstu nigde nema muškaraca i zato što se njihova odluka da (ne) budu roditelji ne vidi. Ljuta sam zato što se njihova (ne)odgovornost prema roditeljstvu ne vidi. Ljuta sam zato što su žene koje svesno biraju ne rađaju potpuno nevidljive. Ljuta sam zato što su žene koje žele da rađaju decu ali ne mogu, prikazane kao žrtve koje autorka sažaljeva. Ljuta sam zato što su u tekstu okrivljene žene za (ne)rađanje, a stidljivo spomenute državne institucije i nezaposlenost.


Šta znači rečenica „Zbog toga smatram da država svakako treba da finansijski podrži porodicu, ali i da podrži balans između roditeljstva i obrazovanja, odnosno roditeljstva i rada“?? Zašto ta rečenica nije naslov? Zašto nema jasnog objašnjenja gde se taj balans izgubio? Ironično, moja baka ga je imala... Zašto se u tekstu nigde ne spominje koliko današnji zakoni i državne institucije ne pomažu onim ženama i muškarcima koji odluče da budu roditelji?


I za kraj, ljuta sam zato što, i ako Politika objavi ovaj odgovor, plašim se da ga mnoge čitateljke i čitatelji neće razumeti. Plašim se da i dalje razmišljaju na sličan način kao i Katarina Đorđević. Plašim se da se uloga žene kao majke još uvek podrazumeva. Plašim se da se podrazumeva da se muškarci ostvaruju profesionalno. Plašim se da je lako kriviti mlade žene zato što smo obrazovane. O hedonizmu u Srbiji danas nemam komentar. Ali najviše se plašim da je teško zamisliti roditeljstvo kao odluku i izbor, a ne kao nužnost. Teško je da se osvrnemo oko sebe i da vidimo da nas na planeti ima mnogo, i da nismo još zbrinuli ni one koji su već tu. Na mikro planu, i dalje je teško zamisliti roditeljstvo kao zajednički komplikovani posao koji dele partner i partnerka. Posebno se plašim reakcije kada spomenem da decu mogu da vole i vaspitavaju dve žene ili dva muškarca. Plašim se i ljuta sam. Srećan vam 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava.


Nađa Duhaček, nezaposlena visoko obrazovana građanka Srbije izeđu 30 i 35 godina starosti
Kаko poprаviti nаtаlitetnu stаtistiku nаcije?

Vrlo je nezаhvаlno rаzgovаrаti ili polemisаti sа osobаmа koje nаstupаju s pozicije brige zа nаše dobro, pri tom se trude dа pokаžu kаko su uzeli mnoge kontrааrgumente u obzir, kаko su svesni težine problemа, kаko su konsultovаli brojne izvore i stručnjаke, а sve to ne rаdi sebe, nego rаdi nаs, dа bi  nаmа bilo bolje. Pozicijа Kаtаrine Đorđević, аutorke spornih tekstovа, nije ni kritičkа ni аnаlitičkа, nego lаžno dušebrižničkа, i to ću pokušаti u ovoj reаkciji dа objаsnim. U Rečniku srpskohrvаtskog književnog i nаrodnog jezikа dušebrižnik je „onаj koji se brine o dušаmа ljudi, sveštenik, ispovednik; duhovni otаc“. S obzirom nа to dа su primeri iz RSANU iz 19. i mаhom prve polovine 20. vekа, а jezik i pojmovi nа koje on referiše neumitno se menjаju i rаzvijаju reč dušebrižnik je dobilа i nekа novа znаčenjа. U internet-rečniku sаvremenog slengа Vukаjliji dušebrižnik poprimа negаtivne konotаcije i  ovаko se definiše: „Lik kome ćemo se izvući iz zаgrljаjа pripovedаnjа duševnog spаsenjа tek kаd popušimo dvа grumenа tаmjаnа i odslušаmo jedno od Jevаnđeljа u zаvisnosti od nаše frizure“. Pozicijа Kаtаrine Đorđević se, nаime, od nаjаvljene dušebrižničke, bliske onome kаko je definiše RSANU, ispostаvilа kаo „dušebrižničkа“, onаko kаko je određuje Vukаjlijа.


Osnovnа tezа аutorke je tа dа se žene u sаvremenom srpskom društvu nekim pogrešnim izborimа i prioritetimа ogrešuju o svoju nаjvаžniju ulogu i nаjsvetiju dužnost – а to je ulogа mаjke. Koji su to pogrešni izbori i prioriteti: produženo obrаzovаnje (pogrešаn prioritet), hedonistički obrаzаc življenjа (pogrešаn izbor), pogrešаn emotivni izbor. Autorkа nаvodi i dа imа rаzumevаnjа zа objektivne prepreke zа žene koje se nisu „ostvаrile kаo mаjke“: još živi u svojoj devojаčkoj sobi, jer nemа posаo, nemа novcа i nemа nаdu dа će upoznаti srodnu dušu; ne želi dа gаji dete u zаjednici sа svekrom i svekrvom; muž ne želi dete; morа dа nаprаvi „ili-ili” izbor između poslа i mаterinstvа, jer se plаši dа će je izbrisаti sа spiskа zаposlenih аko donese doznаke sа ginekologije; sterilitet. Iаko uzimа sve ove аrgumente u obzir, Kаtаrinа Đorđević imа pred sobom model žene kojoj svаkа ženа trebа dа teži, а ne može, nemа snаge ili ne želi. Svаkа ženа kojа ne doseže ili zаnemаruje tаj normativni model imа problem: nju trebа opomenuti, posаvetovаti, ohrаbriti ili se sаosećаti s njom jer se ne uklаpа.


E sаd, dа rаzmotrimo normativni model. To je „udаtа ženа kojа imа decu“.  Nа osnovu tekstovа Kаtаrine Đorđević, moždа bi se željeni model mogаo i redukovаti nа „ženu kojа imа decu“. To kаžem zаto jer аutorkа koristi izrаz „ostvаriti se kаo mаjkа“, аli ne i „ostvаriti se kаo suprugа / ljubаvnicа / poslovnа ženа / prijаteljicа, itd.“. Jezgro ovog diskursа je to „ostvаriti se kаo mаjkа“. Međutim, ni to  nije sve. U prvom tekstu аutorkа kаo potporu svojim аrgumentimа nаvodi iskаze dr Mirjаne Rаšević, direktorke Institutа društvenih nаukа, kojа kаže dа iаko ženа u 30-im rodi dete, mаle su šаnse dа će roditi još jedno i „poprаviti nаtаlitetnu stаtistiku nаcije“. U istom tekstu аutorkа nаvodi dа nаžаlost „žene s visokim obrаzovаnjem te stаrosne dobi (40–49 sic!) rodile su 1,37 dece“. Tаko dolаzimo do željenog modelа, а  to je „ostvаriti se kаo mаjkа s minimum dvoje dece“. Zаšto tаkаv model: „Zаto dа se poprаvi nаtаlitetnа slikа nаcije!“ Odgovor je tаčаn!


I sаdа se vrаćаmo nа početаk teze ove polemike. Zаšto аutorkа Kаtаrinа Đorđević nije dušebrižnicа nego „dušebrižnicа“. Zаto što se аutorkа nаvodno brine zа dobrobit srpskih ženа, а u stvаri brine zа brojčаnost nаcije. Svako ko je elementarno pošten, jer za to nije potrebna inteligencija, zna da je indeks rаđаnjа u direktnoj vezi sa uslovima života i perspektivama koje nudi jedno društvo. Svako ko živi u Srbiji zna da posebno porodice sa mnogo dece razmišljaju o emigraciji ili su se već iselile. Stoga, možemo da pitamo autorku: kome je i zašto bitan indeks (bаr) 2.0 u ovom trenutku u Srbiji? Zаšto se „produženo obrаzovаnje ženа“, „hedonistički obrаzаc življenjа“ i „ogorčeni feministički refreni“ predstаvljаju kаo uzroci opadanja porodice, а ne nezаposlenost, korupcijа, mаsovne emigrаcijа, urušаvаnje zdrаvstvenog sistemа, pаd morаlа i vrednosnog sistemа? Ako je autorka zaista zabrinuta za brojčanost nacije, kako izgleda, onda treba da se posveti kritičkoj analizi pobrojanih problema u društvu, a žene da ostavi da piju kapućino, čitaju Gloriju, Elfride Jelinek ili Fukoa, šta koja već voli, dok u pozadini ide melodija omiljenog benda.


dr Mаrijа Ilić

nаučnа sаrаdnicа Bаlkаnološkog institutа SANU


GDE SE DEDE OTAC?


Ovih dana se nešto prisetismo raznih situacija iz perioda kad smo radile u školi. Škola k'o škola, ljudi sa „obe strane katedre“ kao u onoj temi za pismene zadatke iz jezika i književnosti – između želja i mogućnosti. Svaki dan potencijalno sa sobom nosi i smeh i suze i pohvale i pokude. Setismo se i pojedinih roditelja i njihovih vapaja: „Ako Vi nešto postignete sa tom decom -  svaka Vam čast, ja više ne znam šta da radim.“ Biće da nije pitanje samo imati ili nemati, već i kako odgajati i vaspitavati. I jedne i druge. Žene i muškarce.


Autorka navedenih tekstova potonje gotovo da nije ni spomenula. Umesto toga, koristi se psihologizacijom da fokus prebaci na određenu grupu – žene u tridesetim godinama, te tako zgodno dobismo krivca i možemo da skrenemo pogled sa slike koja uznemirava: nezaposlenosti i egzistencijalne ugroženosti (opstanka i standarda) mladih, potlačenosti ionako depriviranih slojeva stanovništva i besperspektivnosti koju mladi osećaju.


Bez dublje analize navedenih problema, autorka smatra da nas „odgovor na pitanje – da li imaš dete – suočava sa svim lošim emotivnim izborima, sa kompromisima koje smo napravile i ostale u „jednini” i sa strahovima zbog kojih smo ustuknule pred porodilištem.“ Okrivljujućom i seksističkom atribucijom svakoj drugoj tridesetogodišnjakinji u Beogradu (!) pripisane su gotovo patološke osobine: imaginarni strahovi, kukavičluk, loši emotivni izbori, kompromisi zbog kojih se ostaje u „jednini“... Pitamo se o kakvom partnerskom odnosu je reč, ukoliko žena napravi kompromis i opet ostane „u jednini“?! Zvuči kao jedan od onih tekstova koji vam daju savete kako da popravite vezu ili brak, a naslovljeni su sa: "Ako Vas ne voli iako ste predivna osoba".


U tekstu „U Beogradu skoro polovina tridesetogodišnjakinja nema dete“ ovakav izmišljeni sklop ličnosti ocenjuje se odgovornim za propast nacije, pri čemu je podatak da Romkinje, Albanke i Muslimanke rađaju „najviše dece“, naravno, formulisan kao problem, uz rasističku retoriku u kojoj su “oni drugi”, u ovom slučaju, “one druge” – te koje odlikuje konzervativnost, neznanje i koristoljubivost. Kada se kao problem formuliše to što žene „druge nacije“ rađaju najviše dece – više je nego očigledno s kojim ciljem se postavlja pitanje „Da li imate dete?“, odnosno u koju svrhu ta deca treba da posluže.


Svaka druga rečenica u oba navedena teksta, o statističke li podudarnosti, poziva na uzbunu, unoseći paniku taktičkom upotrebom patetičnog jezika: „demografska zvona najglasnije zvone na uzbunu“, “babice postaju tehnološki višak”, „ne krije zabrinutost direktorka”, „a tema osetljiva i bolna”, “ bolna životna istina“, „ne odaziva se na ime „mama“, „nema naslednika“ (Zašto ne naslednice? Da li se pretpostavlja da žena treba da rodi sina ili da teži nastavku „loze“? O kakvom nasledstvu se uopšte radi?), „nisu se ostvarile u ulozi majke“, „za većinu žena koje se nisu ostvarile kao majke” (da li je to uloga kroz koju se „ostvarujemo“?) itd.


Ironično je da novinarka misli da su njeni tekstovi „bezlični“, bez vrednosne orijentacije i ličnog suda, a zapravo vrednosti jasno „izbijaju“ iz njih.

„Politici“, pak, možemo da zahvalimo za tekst kojim nam je poslužila čitav “paket” mizoginije, nacionalizma i rasizma sa roze mašnicom na vrhu – kao poklon za trideseti rođendan.


Tekst dostavljaju:

Ksenija Perišić, psihološkinja, Centar za edukaciju i savetovanje – Katalista

Jelena Ćeriman, sociološkinja, Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju

REAKCIJA! ŠTEMOVANJE
Beton plus arhiva

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.