Sreda 04. mart 2015.
Piše: HIP HOP GRUPA, NIŠ

Cap Ca Rap

Autori/ke: Janko Vučić, Sava Sulejmanović, Aleksandra Usković, Arslan Maksud, Albert Alija, Senjur Asanović, Herman Jašarević i Marko Anđelković, aka Naopak Ništarija

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf9jxUWHAsM


Sava:

* Naselje Zvezda - kontekst nastanka pesme

Od 3. juna 2014., romsko naselje Crvena Zvezda u Nišu nije imalo struju. Sto dana sto porodica i dvestapedesetoro dece živelo je u mraku.

Radnici EDB-a došli su u naselje, pod izgovorom da je neko prijavio kvar. Stanovnici su im omogućili pristup brojilima, a oni su isključili struju, bez ikakve opomene. Satima su ljudi čekali da se kvar popravi, a onda su saznali da su isključeni zbog dugovanja za struju.

Naselje Crvena Zvezda je nastalo 60-tih prošlog veka, kao socijalno stanovanje. Porodice su u Crvenu Zvezdu doseljene posle poplava, kada su dobile i ugovore o korišćenju socijalnih stanova, montažnih kuća. Posle toga, svi su ih zaboravili. Nikada nisu dobili priliku da svoje ugovore o korišćenju pretvore u ugovore o vlasništvu, kao što smo mi, gadže, to uradili 90-tih. Nije bilo ni pomoći ni podsticaja, već su se porodice snalazile kako su umele i znale. Kad bi se porodica uvećala ili nastala nova, ljudi su dograđivali. Tako sada u naselju svoje kuće ima oko sto porodica.

Međutim, u naselju je samo 27 zasebnih brojila, prvobitno postavljenih na socijalnim stanovima. Postoje još 2 zajednička brojila koja očitavaju potrošnju čitavog naselja i nalaze se na banderama. Sve kuće u naselju imale su struju do isključenja i bile su legalno povezane. Njihovo dugovanje od januara do kraja maja 2014. iznosi oko 9.000.000 dinara. To znači da je svako domaćinstvo opterećeno dugovanjem od 18.000 dinara mesečno. Kako je to moguće?

Nepravednim obračunom koji proizilazi iz činjenice da kada dva brojila očitavaju potrošnju za sto porodica, onda je cena struje uvek u višoj tarifi, a isto je i sa kamatom. Računi za struju glase na Naselje Crvena Zvezda, tako da nijedna porodica ne može da ostvari pravo na popust za korisnike socijalne pomoći.

Stanovnici naselja izabrali su svoje predstavnike i tražili da ih prime predstavnici lokalnih vlasti i elektrodistribucije. Do sastanaka je došlo. Ali nikakvog pomaka nije bilo. Direktor elektrodistribucije upućuje ih na novoformirano javno preduzeće, EPS Snabdevanje, čije je sedište u Beogradu i tvrdi da bez njihovog naloga ne može da im se vrati struja. Istovremeno traže postavljanje kontrolnih brojila, tako da se jasno vidi koliko je koje domaćinstvo potrošilo, pa da se buduća potrošnja može naplatiti tačno od onih koji su struju potrošili, ali i da svi korisnici socijalne pomoći mogu ostvariti svoja prava po pitanju popusta za struju.

Nakon više sastanaka, stanovnici naselja uplaćuju 100.000 dinara, a elektrodistribucija uključuje struju u naselju. Porodice imaju struju 10-ak dana. Nakon, toga, struja je ponovo isključena, a od stanovnika naselja elektrodistribucija traži prvo uplatu od 400.000, a zatim 700.000 dinara. Stanovnici naselja nemaju taj novac, a više i ne veruju u prazna obećanja, jer ne postoji nikakva garancija da struja neće biti ponovo isključena i kad bi uplatili ovu sumu.

Na jednom od poslednjih sastanaka, jedan od zvaničnika elektrodistribucije saopštava predstavnicima Naselja Crvena Zvezda da struju ne mogu uključiti zbog pritisaka vlasnika AD Ćele Kula iz Niša, na čijem zemljištu se nalazi deo naselja (nakon što je gradsko zemljište dato na korišćenje ovoj firmi). Naime, ova firma privatizovana je, svi radnici otpušteni, a proizvodnja građevinskog materijala prestala. AD Ćele Kula nije Luka Beograd, ali je zemljište očigledno zanimljivo, a postaće još zanimljivije ako i kada se izmesti pruga koja se nalazi u blizini.

Ljudi, žene i deca u naselju žive u nehumanim uslovima, pod stalnim stresom i u strahu. Tri meseca bez struje naterale su porodice da potraže bolji život u zemljama Evropske unije. Među onima koji su napustili naselje, zbog nemogućih uslova za život, nalazi se i dvoje srednjoškolaca, koji su među prvim stanovnicima naselja koju su upisali srednju školu. Ako se trajno rešenje ne nađe, za njima će poći još neki srednjoškolci i tako izgubiti svaku šansu da poprave svoje životne prilike.

Pričam vam o Zvezdi*, ovo je put šesti,

od smrada ostaćete bez svesti.

Opština Palilula bila je da snima,

misle da je veliki problem kad se pokvari klima.

Ne znaju kako ovde mož’ da bude leti,

jer kad upekne sunce – sve se oseti.

Žena sa mužem se svađa i kad ostanu sami,

ona skuplja stvari i kaže da vratiće se mami.


I’m telling you about Zvezda for the sixth time,

You will faint because of the smell.

Palilula Municipality came to record,

They think the air conditioner breaking down is a big problem.

They don’t know how it can be here in the summer,

Because the sunshine causes the smell.

The wife and husband are arguing and when they stay alone

She is collecting her stuff and says she is going back to her mum.


Vakerav tu menge tari Zvezda,

kava si drom shofto,

taro mel ka peren ko nesvest.

Opština Palilula sine te sniminen,

mislinen kaj si baro problemi kana pokvarinolpe i klima.

Nadjanen sar si kate kana si o milaj,

kana thatarol o kam sa kandhol.

Romni romeja marolpe i kana achoven korkore,

oj lol pe sheja i penhol kaj kadjal ke pi dhaj.


 

Senjur:

Klinci se igraju, pa se posvađaju.

Ti česti sukobi me više ne iznenađuju.

Upadnu ludaci, pa nastane katastrofa,

Svađa ljudi ispod istog krova, svakome fali lova.

Tu je glavni problem, pa se razmišljam:

Da li treba da ostanem ili možda da odem.

Svako sanja geto snove, svako bi da bude poznat,

Trbuhom za kruhom i pravac Deutschland.


The kids are playing and then arguing,

These frequent clashes do not surprise me any longer.

The lunatics bust in and the catastrophe starts,

The argument of the people living under the same roof, nobody has got enough money.

That’s the main problem, so I am thinking:

Should I stay or should I maybe go?

Everybody dreams the ghetto dreams, everybody wants to be famous,

Directly to Deutschland to make a living.


Chave khelenpe, pa marempe

gola česta maripha na iznenadninenma.

aven o dile, pa avol katastrofa,

chinga o roma talo isto krovo, svakonese trubun pare.

Gova si baro problem, pa razmislinav:

Da li te achovav ili te djav.

Svakono suno ko geto suno, svako bi teavol poznato.

zbog o bokhalipe – pravac Deutschland.


 

Albert:

Ki Nemacka me djava o papiri te kerava,

Cap-carap te kerava,

Mo sprat me te vazdava.

Ki romani mahala mo gypsy style sikavava,

Cap-carap te kerava, najema mahana.

Zivinava ki jek romani mahala,

O djubre taro sao strane cistinena o gadje

Ali sae djabe mora cap-carap te kerav

O djubre cistinav

Em mo sprat me te vazdav
 

I am going to Germany, to sort out the papers,

And to nick,

My flat to build,

In the Roma settlement to show off my Gypsy style,

To nick, as I don’t have a problem with it.

I live in a Roma settlement,

The garbage is everywhere, the Gadje are cleaning,

But there is no use, I have to nick,

Pick up the garbage and build my flat.


U Nemačku idem, papire da sredim,

Cap – carap da radim,

Moj sprat da izgradim.

U romskoj mahali moj gypsy style da pokažem,

Cap – carap da radim, s tim nemam problema.

Živim u romskoj mahali,

Đubre sa svih strana, Gadže čiste,

Ali sve je džabe, moram cap – carap da radim.

Đubre čistim

I svoj sprat gradim.


 

Refren

Hey, you, what’s that sound?

Hajde dođi i probaj da sa nama provedeš dan.

Nemoj da se kurčiš i skloni taj gun!

Bolje da prepoznaš pravi ciganski underground.


Hey, you, what’s that sound?

Come and try to spend a day with us.

Don’t show off and put away the gun!

You’d better recognise the real Gypsy underground.


Hey, you, what’s that sound?

Hajde ava i probin amenca te provodine o dive.

Ma te kurčinetut i cid o pištolji!

Bolje tuke te prepoznaije pravo romano underground.


Bruci:

Prolazim sa ulice, gledam sa strane

kako bacaju banane, neki likovi se gade.

Staju kola, izbacuju vreće,

Ceo grad ovde dolazi da baca smeće.

Prolazim niz ulicu, špartam po kvartu,

panduri traže ličnu kartu u klizećem startu.

Crn kao Rom, a ne kao Bantu,

sreću vidim u skanku koji gori u blantu.


I am passing by, looking from aside,

They’re throwing away the bananas, some are sick.

The car is stopping and the sacks are thrown out.

The whole city comes here to throw away the garbage.

I am going down the street, crossing the block,

The cops are running to demand an ID.

Black as a Rom, not as a Bantu,

I find happiness in skunk burning in the blunt.


Nakav tari ulica, dikhav pi strana

sar bacinen banana, nesave gadje gadinenpe.

Achon o vrda (drama), chuden o gono.

Celo foro kate avel te chudel gunoj.

Nakav tari ulica, phirav po krajo,

Chohane roden i lično karta sar dile.

Khalo sar Rom, a na sar bantu,

bahtalipe di khav ko skank so phabol ko blant.


Janko:

Neću i ne želim više ovo da trpim. Svaki dan se krpim, samo nešto mutim.

Zapaliću daleko gde odlaze drugi.

Još jedan sam u nizu za vizu, pa ludim.

Crn sam, imam osećaj – mrze me svi.

Mračne strance, dvorske lude pune tuge sret’o bi’,

Muzika mi je ljubav, s njom svuda kren’o bi’,

Kao čarolijom, muzikom ja sam svetao lik.


I will not and cannot take this anymore,

I make ends meet every day; I am gypping all the time.

I’ll dart far away from here, where the others are going.

I’m one more in a visa queue, going nuts.

I’m black and have a feeling everybody hates me.

I’d meet dark strangers, jesters full of sorrow,

Music is my love, I’d go with it everywhere.

Like magic, music makes me bright.


 

Namanghav više kava te trpinav.

Svako dive krpinama, samo nešto mutinav.

Ka phabarav dur kaj djan aver.

Još jek sem ko nizo – bashi viza dilinkherav.

Khalo sem, osetinav da mrzinen ma sare.

Darutne avertne, dile taro dvor kaj si tuzne mangav te dhikav.

Ghili si mo vilo, lasa bi svuda djava.

Sari magija, ghiljasa me sem svetimo manush.


IMG_4751

Izvođači Cap ca rapa u Beogradu u CZKD-u: Janko Vučić i Sava Sulejmanović; Foto: Srđan Veljović

Arslan:

018 reprezent amaro foro

Juzno prugasto, ama bas tuzno.

Niko nadjanel sar ka avel baso 5 bers

Dekada romani akaja amari.

Sare kerena razlika baso Roma, penena

Cap-carap kerena, mislinena o Roma

Samo baso coribe on stvorime.

Ama nane adjahar, on mora te radinen,

Tumare caven te parvaren,

Se asavko zivoti vodinen, aver

Pravilija olenge nane, understand,

Roma tane odova na garaven


‘018’ represents our city,

On the south railway and very sad.

Nobody knows what our Roma Decade

Will look like in 5 years.

Nobody treats Roma equally,

They say the Roma nick

And are made for nicking only.

But, that’s not true. They have to work

And feed their children.

They are living this life,

As there are no other rules for them, understand.

They are Roma and they do not hide it.


018 predstavlja naš grad,

Južnoprugast i mnogo tužan.

Niko ne zna kakva će da bude za 5 godina

Ova naša Dekada Roma.

Svi prave razliku prema Romima, kažu

Da rade cap-carap, misle da su Romi

Samo za krađu stvoreni.

Ali nije tako, oni moraju da rade,

Svoju decu da hrane,

Ovakav život vode, druga

Pravila za njih ne postoje, understand,

Romi su i to ne kriju.


Aleksandra:

Izađem napolje da nagazim ulicu,

Vidim – malog dečaka vode u bolnicu.

Šta je?! Nečija baba baje, pa se posle kaje,

dok deca broje zalogaje.

Đubretari dolaze stalno da čiste

i opet bude đubre, pa mi kaži realno:

da li je to stvarno normalno?!

You don’t know shit about me, bukvalno!

Da, ja živim ovde i šta ti imaš s tim?

Ti samo prođeš da prošetaš skupe pantalone

koje te čine nervoznim u rano poslepodne.

Prepotentan si, jer ti one stežu prepone.


I get out in the street,

I see a little boy being taken to hospital.

What?! Somebody’s granny is casting spells and then repents,

While the kids count the bites.

The garbage men always come to clean,

But the garbage is here again, so be realistic and tell me:

Is it really normal?

You don’t know shit about me, literally!

Yes, I live here and what’s your problem?

You only walk by in your expensive trousers

Which make you nervous in early afternoon,

You are stuck-up, as the trousers grab your crouch.


I kljovav avri te gazinav ulica,

dikhav tikhne chave igaren ki bolnica.

Sosine?! Nesavi baba bajini, pa posle kajnelpe,

dok chave brojnen bukhe.

Gunojdzije aven stalno te chistinen i opet avol o gunoj, pa vaker mange realno:

da li sig ova chache normalno?

You don’t know shit about me, bukvalno!

Va, me zhivinam kate i so tu mange?

Tu samo nakhe te shetine te skupe pantalone

save kherentut nervozno u rano sabajle.

Prepotentno sijan, jer on stegninen te pele.


Refren

Hey, you, what’s that sound?

Hajde dođi i probaj da sa nama provedeš dan!

Nemoj da se kurčiš i skloni taj gun,

Bolje da prepoznaš pravi ciganski underground!


Hey, you, what’s that sound?

Come and try to spend a day with us.

Don’t show off and put away the gun!

You’d better recognise the real Gypsy underground.


Hey, you, what’s that sound?

Hajde ava i probin amenca te provodine o dive.

Ma te kurčinetut i cid o pištolji!

Bolje tuke te prepoznaije pravo romano underground.


http://www.czkd.org/category/projekat/studije-konteksta/
Beton plus arhiva

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.