Beton br.218
Nedelja 10. maj 2020.
Piše: Sindikat lekara i farmaceuta Srbije

Javni apel više od 350 profesora i lekara

Sindikat lekara i farmaceuta Srbije uputio je 5. maja javni apel nadležnim institucijama povodom javnog iznošenja naučno neutemeljenih i zakonom nepriznatih metoda lečenja na medijima sa nacionalnom frekfencijom. Do danas, apel je potpisalo više od 350 profesora/ki, lekara/ki, stomatologa/škinja, farmaceuta/kinja, biohemičara/ki, zdravstvenih radnika/ca, zdravstvenih saradnika/ca i studenata/kinja medicinskih nauka.

"Ćuteći postajemo saučesnici. Zabrinuti za javno (narodno) zdravlje, očekujemo hitno postupanje nadležnih.", navodi se u apelu SLF koji prenosimo u celosti."

 

Dopis grupe profesora i lekara: Ministarstvu zdravlja RS; Republičkom javnom tužiocu; Lekarskoj komori Srbije; Srpskom lekarskom društvu; Srpskoj akademiji nauka i umetnosti; Regulatornom telu za elektronske medije; Nezavisnom udruženju novinara Srbije; Udruženju novinara Srbije

 

Duboko svesni izazova koje sa sobom nosi pandemija virusa SARS-CoV-2 za sve građane, mi, dole potpisani profesori, lekari i zdravstveni radnici, ovim putem izražavamo svoju zabrinutost i osudu netačnih, naučno neutemeljenih i stručno neopravdanih postupaka lečenja, koje neodgovorni pojedinci promovišu na televizijama sa nacionalnim fekvencijama. Ovde posebno izdvajamo gospodina Željka Mitrovića i njegovo kontinuirano promovisanje takozvane ozonizacije krvi. Smatramo da takvi postupci građane mogu dovesti u zabludu, a posebno mogu predstavljati potencijalni rizik za njihov život, ukoliko promovisane nadrilekarske mere budu primenjene.

 

Kao profesori koji su svoj život posvetili nauci i prenošenju znanja, kao lekari koji su se obavezali da će svoj posao raditi savesno, u službi humanosti i zdravlja bolesnika, kao zdravstveni radnici koji su svakondevno posvećeni pacijentima, smatramo našom profesionalnom i etičkom obavezom da se jasno odredimo prema onome što naše građane može ugroziti.

 

Sve medicinske procedure i sredstva koji se mogu upotrebljavati u lečenju ili prevenciji bolesti, prolaze rigorozne procedure u kojima se kontroliše njihova primena i ispituju potencijalni neželjeni efekti kod pacijenata. Sigurnost u delotvornost primenjenih mera mora potvrditi medicinska struka i moraju se zvanično propisati postupci lečenja u medicinskim ustanovama. Svaki drugi pristup, koji nije prošao detaljne profesionalne ocene, mora se smatrati nadrilekarstvom i rizikom po zdravlje stanovništva. Zahtevamo od nadležnih institucija, u prvom redu Lekarske komore Srbije i Ministarstva zdravlja RS, da posebnu pažnju obrate na ovaj problem i da reaguju u skladu sa svojim nadležnostima kako bi zaštitili javno zdravlje.

 

Za lečenje Covida19 su zvanično odobrene četiri terapije (leka), u Srbiji postoje zvanični terapijski protokoli, a ni u svetu se, za lečenje ove bolesti, ozonoterapija zvanično nigde ne primenjuje, osim što je u Španiji u toku jedna klinička studija. Čak iako studija pokaže pozitivne efektne ozona u tretmanu ove bolesti, do njene primene smo daleko, jer posle niza kliničkih studija, za svaku terapiju moraju biti napisani protokoli, odobreni od nadležnih regulatornih tela.

 

Vlasnici privatnih televizija, javne fekvencije (javno dobro), suprotno zakonu koriste u pivatne svrhe, što je dovelo do neviđenog medijskog haosa i nepoštovanja brojnih normi, a gledaocima se manipuliše i zloupotrebljava njihova lakovernost.

 

Zakonom o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, REM je dužan da kontroliše pružaoce medijskih usluga da li svojim programskim sadržajima i koncepcijama narušavaju zakonodavni okvir i ukoliko to rade, mora da preduzme odgovarajuće mere.

 

Tako je REM na primer u obavezi da kontroliše emitere da li poštuju Krivični zakon Srbije, koji kaže: „Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine“ (Krivični zakon RS, čl. 254, ili: „Ako je usled dela iz člana 254. ovog zakona nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. (Krivični zakon RS, čl. 259).

 

Da bi ta kontrola bila delotvornija, Zakon o elektonskim medijima, član 47., odredba 4., zabranjuje svim emiterima (privatnim i javnim) da u svojim programima podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje, kao i sadržaje koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca i slušalaca.

 

Isto je propisano i Pravilnikom o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (član 24.), koji najdirektnije zabranjuje medijske usluge kojima se zloupotrebljava lakovernost u oblasti finansija, zdravlja, međuljudskim odnosima…

 

REM je dužan da protiv TV PINK podnese krivičnu prijavu, a Republički javni tužilac da reaguje po službenoj dužnosti.

 

Na kraju, molimo sve građane da se informišu samo na službenim veb stranicama zvaničnih institucija Republike Srbije, a ukoliko imaju nedoumica, savete neka potraže od svojih izabranih lekara u domovima zdravlja ili da pozovu brojeve telefona koji su im dostupni na sajtovima instituta/zavoda u Srbiji.


Spisak potpisnika i potpisnica Apela dostupan je na sajtu Sindikata lekara i faraceuta Srbije. Možete se priključiti ovom javnom apelu najkasnije do 11.05.2020. godine u 17:00 časova slanjem svoje saglasnosti na jednu od sledećih mejl adresa: sindikatlfs@gmail.com ili marko.oljaca@gmail.com.
Armatura arhiva

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.