SMOKVIN LIST
Andreja Dugandžić

Letujte u Srbiji! (fotomontaža: Mrtvi albatrosi)

 

Iz štampanog broja

MIT O KOSOVSKOM MITU
Aleksandar Pavlović

Iz štampanog broja

EH, TA (VRAŽIJA) SLOBODA IZBORA
Adriana Sabo

Iz štampanog broja

TRAŽI SE PRAHER ZA LJUBAVNI TEPIH
Saša Ćirić

Iz štampanog broja

OKO BALKANA
Radio emisija

Gosti: Ivan Lovrenović i Milan Rakovac

IMPRESIVNI PODACI, TEORIJSKI DEFICIT
Paul Mattick

Kritika svetskog ekonomskog bestselera

 

Prenosimo sa: www.lemondediplomatique.hr

Od supruge do porno glumice
Sonja Gočanin

Fabrikovanje ženske biografije

MALI AVANGARDNI ČASOPIS KOJI BI SE ZVAO ČASOPIS 
Biljana Andonovska

Povodom izložbe Avangarda: od dade do nadrealizma

 

Iz štampanog broja